Hoạt động xã hội

Trao hy vọng mới cho người bệnh ung thư cùng Soraicine

Với mong muốn mang đến những món quà thiết thực, những sự động viên tinh...

Xem thêm

VIDEO HOẠT ĐỘNG